Good vibes only

RO: Se zice că prima impresie contează și că asta se întâmplă în primele 3 secunde a întâlnirii unei persoane noi… Practic cumva imposibil, teoretic cine știe, știți cum e în teorie, toate bune până la practică 😅
Și totuși cumva tind să mă înclin în fața regulii primei impresii. De ce? Ce este prima impresie?
Capacitatea de a face judecăți asupra altor oameni pe baza observațiilor inițiale este una naturală.
Ea își are originea în evoluția umană, când individul trebuia să își dea seama cât mai repede posibil dacă un străin reprezenta sau nu un pericol.

EN: It is said that the first impression matters and it happens in the first 3 seconds of meeting a new person … Practically somehow impossible, theoretically who knows, you know how it is in theory, all good until practice 😅 And yet somehow I tend to embrace the rule of first impression. Why? What the first impression?
The ability to make judgments about a person based on initial observations is natural. It has its origins in human evolution, when the individual had to realize as quickly as possible if a stranger was a danger.


RO: De ce? Pentru că de-alungul timpului atât din experiență personală cât și din studierea pasiunii mele pentru psihologie, au fost anumite chestii care nu s-au legat.. Câtă vreme am trăit căutând validare de la alții, am avut tendința să cred că eu sunt cumva de vină, că nu fac o impresie bună, apoi când această etapă a vieții mele s-a încheiat și când în sfârșit eu cu mine ne înțelegem și facem perechea perfectă, am tendința să cred că nu mă aflu în locul potrivit, că trebuie să fiu mai selectivă cu cei din jurul meu, ca să ajung cumva la același nivel..


EN: Why? Because in time, both from personal experience and from studying my passion for psychology, there were certain things that were not connected. I used to seek for validation from others, I thought that I don’t make a good impression, feeling guilty and blaming myself for not being good enough. Thank God, this stage of my life is over and now I’m finally confident,but now I tend to think I’m not in the right place, that I need to be more selective with those around me, to somehow reach the same level ..RO: Am citit, am studiat, am aplicat și totuși, de cele mai multe ori ceva tot nu se lega.. Am obosit cumva la un moment dat și cum zice vorba aia „in viață trebuie să ai noroc la orice, dar mai ales la oameni”, am hotărât că nu am noroc și gata. Dar nu, nu am putut să mă mulțumesc cu acest răspuns, eu fiind acel gen de persoană care trebuie să știe de ce, de ce este cum este? Așa că inspirată de toate cele și mai ales de situații care parcă „urlau” la mine, obiectivă sau subiectivă, nici nu mai știu, eu zic așa.. Ca primă impresie, întâlnim oameni cu vibe negativ și oameni cu vibe pozitiv.EN: I read, I studied, I applied and yet, most of the time something still doesn’t connect .. I got tired somehow at some point and as the saying goes „in life you have to be lucky , but especially in people „, I decided that I was not lucky with people and that’s it. But no, I couldn’t be satisfied with this answer, I’m the kind of person who needs to know why, why is it the way it is? So inspired by all that and especially by situations that seemed to „scream” at me, objective or subjective, I don’t even know, I say so .. As a first impression, we meet people with negative vibe and people with positive vibe.RO: Totul se rezumă la aceste două categorii. Întâlnim persoane care nu ne plac, din prima clipă, fără să înțelegem de ce, vibe’ul e acolo pur și simplu și nici măcar nu poți lupta contra. Nu are explicație, nu are sens, nu are logică, pur și simplu nu vrei să fii în preajma acelei persoane și nici măcar nu vrei să îți pierzi timpul ca să vezi că poate, dacă, cumva.. Viața asta, nu forța..


EN: It all comes down to these two categories. We meet people we don’t like, from the first moment, without understanding why, the vibe is simply there and you can’t even fight it. It has no explanation, it doesn’t make sense, no logics , you just don’t want to be around that person and you don’t even want to waste your time to see that maybe, if, somehow … This life, don’t force it..


RO: Vine apoi categoria, din care vreau tare să fac și eu parte, categoria oamenilor după care tânjesc să îi am în viața mea. Persoanele cu vibe pozitiv, se remarcă din prima secundă, nici nu au nevoie de cele 3,nu au nevoie de aspect fizic remarcabil, pur și simplu le simți și le vrei aproape, discuțiile cu aceste persoane curg,sunt acel gen de conversații neprețuite,care ai vrea să nu se mai termine. Oameni frumoși, care fac totul frumos în jurul lor, idei, glume, până și sarcasmul are alt gust, și nebunia altă aromă. Influența pozitivă a acestor persoane e ceva de care dacă ai parte, ești norocos.


EN: Then comes the category, of which I really want to be part of, the category of people I wish to have as many in my life. People with a positive vibe, they stand out from the first second, they don’t even need the 3, they don’t need remarkable looks, you just feel them and you want them close, the discussions with these people flow, because good conversations with the right people are priceless and you wish this never to end. Beautiful people, who make everything beautiful around them, ideas, jokes, even sarcasm has a different taste, and madness a different flavour. The positive influence of these people is something that if you are part of it, you are lucky.RO: Psihologia explică multe și ne ajută să înțelegem și chiar să schimbăm unele aspecte ale vieții noastre. Dar, asta, asta rămâne la două categorii, nu te învinovății, nu forța și nici măcar nu te agita să schimb ceva, oricum pe lângă că atragem ceea ce suntem, mai trebuie și să gustăm din ceea ce nu ne place, ca să știm apoi să facem diferența și să prețuim mai mult atunci când e cum trebuie.EN: Psychology explains a lot and helps us to understand and even change some aspects of our lives. But, this, this remains in two categories, do not blame yourself, do not force and do not even bother to change something, anyway we attract what we are, and sometimes we must also taste what we do not like, to know to make a difference and appreciate more when it’s a good one.

So trust that vibe, vibes never lie! 😉

I’m giving you my good vibe 🤍

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Un site web WordPress.com.

SUS ↑

<span>%d</span> blogeri au apreciat: