Lego

„Curiozitatea este chiar baza educației și dacă îmi spui că curiozitatea a omorât pisica, eu spun că doar pisica a murit într-un mod nobil.”
-Arnold Edinborough-

EN: I am a curious person and eager to learn, to discover and to know why. And how else can I do that than walking, exploring, participating and admiring … What? All! But above all I like to bathe my eyes in a sea of beautiful things, to admire and marvel at unique creations. I recently went to an exhibition that impressed me, both it’s founder and his creations 😁

RO: Sunt curioasă de fel și dornică să învăț, să descopăr și să știu de ce. Și cum altfel pot face asta decât mergând, explorând, participând și admirând.. Ce anume? De toate! Dar mai ales îmi place să îmi scald ochii într-o mare de lucruri frumoase, să admir și să mă minunez de creații unice. De curând am fost la o expoziție care m-a impresionat plăcut, atât fondatorul ei cât și de creațiile lui 😁
EN: THE ART OF THE BRICK is a global touring exhibition rated by CNN as one of the world’s „Must See Exhibitions.” These are the first art exhibitions to focus exclusively on the use of LEGO® bricks as an art medium and artist Nathan Sawaya has taken it to new heights.
„These works are very personal to me, since they reflect my growth as an artist as I strove to discover my creative identity,” said Sawaya. “The museum exhibition is accessible because it engages the child in all of us while simultaneously illuminating sophisticated and complex concepts. Everyone can relate to the medium since it is a toy that many children have at home. But my goal with this exhibition when it first debuted in 2007 was to elevate this simple plaything to a place it has never been before.”

RO: ART OF THE BRICK este o expoziție turistică globală, evaluată de CNN drept una dintre „expozițiile ce trebuie văzute” din lume. Acestea sunt primele expoziții de artă care s-au concentrat exclusiv pe utilizarea cărămizilor LEGO® ca mediu de artă, iar artistul Nathan Sawaya a dus-o la noi culmi.
„Aceste lucrări sunt foarte personale pentru mine, deoarece reflectă creșterea mea ca artist, în timp ce m-am străduit să-mi descopăr identitatea creatoare”, a spus Sawaya. „Expoziția muzeului este accesibilă, deoarece implică copilul din noi toți, în timp ce luminează simultan sofisticat și toți se pot raporta la mediu, deoarece este o jucărie pe care mulți copii o au acasă. Dar obiectivul meu cu această expoziție când a debutat pentru prima oară în 2007 a fost să ridic această piesă simplă într-un loc în care nu a mai fost niciodată. „EN: I let the pictures speak, although in reality, the exhibition is much more than this. I am happy every time in one way or another I can go back to childhood, or make the connection with childhood, with its beauties and games, with this transition from child to adult. I am happy every time I see art, sustainability, something beautiful made of anything, even toy .. Toy = Childhood and „Childhood is the heart of all ages.” – Lucian Blaga

RO: Las pozele să vorbească, deși în realitate, expoziția e mult mai superbă. Mă bucur de fiecare dată când într-un fel sau altul pot să mă întorc în copilărie, sau să fac legătura cu copilăria, cu frumusețile și jocurile ei, cu trecerea asta de la copil la om mare.. Mă bucur de fiecare data când văd artă, sustenabilitate, ceva frumos făcut din orice, chiar din jucărie.. Jucărie = Copilărie iar 👉
„Copilăria este inimă tuturor vârstelor.” – Lucian Blaga

RO: Eu am văzut această expoziție în Manchester, United Kingdom… Dar expoziția „umblă” prin toată lumea, poate aveți și voi noroc să vedeți aceste creații unice 😁 Mulțumiri bunului meu prieten Adrian C. care m-a însoțit și a imortalizat momentul. 🤗

EN: I saw this exhibition in Manchester, United Kingdom … But the exhibition „walks” around the world, maybe you are lucky enough to get to see it live 😁 Thanks to my good friend Adrian C. who was my partner in crime and helped me get some really nice 📸 👍

My partner in crime 🤗

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Un site web WordPress.com.

SUS ↑

<span>%d</span> blogeri au apreciat: